Regulamin Newslettera - WebPage Byczek

Regulamin Newslettera

Subskrypcja newsletterów

Na stronie internetowej WebPage Byczek – Katarzyna Byczek użytkownicy mają możliwość subskrybowania naszego newslettera. Formularz rejestracyjny używany w tym celu określa, jakie dane osobowe są przekazywane, oraz kiedy newsletter jest zamawiany od administratora.

WebPage Byczek regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach firmy. Newsletter firmy może być odbierany wyłącznie przez osobę, która (1) ma ważny adres e-mail i (2) zarejestrowała się na subskrypcję newslettera. Po raz pierwszy przy rejestracji do wysyłki newslettera, zgodnie z przepisami prawnymi, zostanie wysłany e-mail potwierdzający na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, która subskrybuje newsletter. Ten e-mail potwierdzający służy do potwierdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba jest uprawniony do odbierania newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy także adres IP systemu komputerowego nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne w celu zrozumienia (ewentualnego) nadużycia adresu e-mail osoby w późniejszym czasie, dlatego służy celom ochrony prawnej administratora.

Zebrane dane osobowe w ramach rejestracji do newslettera będą używane wyłącznie do wysyłki naszego newslettera. Subskrybenci newslettera mogą być informowani także za pomocą wiadomości e-mail, o ile jest to konieczne dla działania usługi newslettera lub w związku z konkretną rejestracją, na przykład w przypadku zmiany w ofercie newslettera lub zmiany w okolicznościach technicznych. Dane osobowe zbierane przez usługę newslettera nie będą przekazywane stronom trzecim. Subskrypcję naszego newslettera można w dowolnym momencie anulować. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba wyraziła na potrzeby wysyłki newslettera, może być wycofana w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Istnieje także możliwość wypisania się z newslettera przekazania tej informacji administratorowi w inny sposób.

Treść newslettera
Będziemy wysyłać jedynie newslettery, e-maile i dodatkowe powiadomienia elektroniczne zawierające informacje handlowe (dalej zwane “newsletterem”) za zgodą odbiorców lub zgodnie z przepisami prawnymi.

Double-opt-in i logowanie
Rejestracja do naszego newslettera odbywa się za pomocą tzw. procedury double-opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby zapobiec korzystaniu z adresów e-mail osób trzecich do rejestracji.

Rejestracje do newslettera są rejestrowane w celu udowodnienia, że proces rejestracji jest przeprowadzany zgodnie z wymogami ustawowymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Ponadto zmiany danych przechowywanych zostaną zarejestrowane.

Dane rejestracyjne
Podanie imienia oraz adresu e-mail jest wystarczające do zarejestrowania się na newsletter.

Anulowanie / wycofanie
Możesz w każdej chwili anulować otrzymywanie naszego newslettera, czyli wycofać swoją zgodę. Wraz z tym zostanie zakończona jednocześnie zgoda na wysyłkę i analizy statystyczne. Niestety nie jest możliwe osobne anulowanie wysyłki lub oceny statystycznej.
Link do anulowania subskrypcji newslettera znajdziesz na końcu każdego newslettera.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą oraz do kontaktu